Spring naar inhoud

Evolutie van het web volgens Yihong Ding -2-

08/09/2008

Uitgaande van de basisprincipes genoemd in mijn vorige blogpost komt Ding tot de volgende gevolgtrekkingen:

1. Er bestaat een natuurlijke overeenkomst tussen de stadia in webevolutie en de stadia in menselijke ontwikkeling.

In die vergelijking is Web 1.0 te vergelijken met een pasgeboren baby. Web 2.0 is het stadium van peuter en kleuter. Ding geeft in een aantal tabellen een onderbouwing van zijn vergelijking.

a Newborn Baby a Web-1.0 Space
I have parents Webmasters
Watch me, but I won’t explain Humans understand, machines don’t
Contact my parents if you want to know more about me Contact section on page (email, phone number, fax, address, …)
My parents decide who my friends are. Actually, I don’t care Manually specified Web links
Hug me, I smile; hit me, I cry (conditional reflex) Reactive Web functions and services


a Pre-School Kid a Web-2.0 Space
I have parents Webmasters (blog owners)
Parents teach me knowledge (though often not well organized) Tagging
I understand many facts but maybe imprecisely and incorrectly Folksonomy
I can deliver and distribute messages, especially for my parents Blogging and commenting
Whom my friends are is primarily determined by my parents’ social activities Social network
We kids can be coordinated together to do something beyond individual’s capability Web widget, mashup
I may actively make suggestion based on my communication with friends Collective intelligence


an Educated Child a Semantic-Web Space
I go to school and learn formal knowledge from textbooks Ontology
I can explain messages and everybody else can understand Semantic annotation, ontology matching
I can make suggestions based on my understanding Reasoning and inference
Friends of mine are connected based on our common interest Semantic grid
I can handle requests by understanding them Semantic web services

 (bron: Web evolution and Human Growth, A View of Web Evolution, series No. 4

2. Het stadium waarin het Web zich bevindt wordt bepaald door de kwaliteit van zijn webresources.

Webresources noemt Ding de onderdelen van het web die zonder informatieverlies van de ene plaats naar een andere kunnen worden verplaatst. Een webdocument, weblink of webservice is een voorbeeld van zo’n webresource. Een enkel woord is geen webresource omdat het zonder zijn context geen betekenis heeft. Hij beschrijft 3 types webresources: descriptive, functional en interconnective. Typische voorbeelden van Web 1.0 resources zijn  respectievelijk content, een formulier en een link.

De interessante conclusie die we kunnen trekken als we gevolgtrekking 1 en 2 samen nemen is:


3.
Het maat van de kwaliteit van webevolutie kan gedefinieerd worden analoog aan de kwaliteit van menselijke ontwikkeling.

ofwel, we kunnen de kwaliteit van het web (en daarmee het stadium waarin het web zich bevindt) bepalen door deze te vergelijken met kwaliteiten van menselijke ontwikkeling. De types waardoor webresources worden gekarakteriseerd kunnen we dus direct vergelijken met menselijke karakteristieken:

web

<–>

mens

descriptive

<–>

persoonlijkheid

functional

<–>

capaciteiten

interconnective

<–>

vriendschap

Denken we na over hoe persoonlijkheid, capaciteiten (menselijk kunnen) en vriendschap zich ontwikkelen tijdens het leven van een mens, dan kunnen we dus daaruit conclusies trekken over de ontwikkeling van het web!

We kunnen aan die karakteristieken kwantiteit en kwaliteit toekennen. Een kwantitatief kenmerk van persoonlijkheid is bijvoorbeeld de hoeveelheid kennis die iemand heeft. Vanuit de persoon zelf bekeken heeft zo iemand simpelweg een bepaalde hoeveelheid kennis. Vanuit de samenleving bekeken echter, is hij een resource voor bepaalde informatie.

Ditzelfde geldt voor capaciteiten en vriendschap. Je kunt ook hiervoor kwantiteit en kwaliteit vaststellen. Kwantiteit in capaciteiten is hoeveel iemand kan, de kwaliteit is echter hoe goed hij of zij dit kan. Van vriendschappen kun je ook onderscheid maken in kwaliteit en kwantiteit. Voor de samenleving hebben een hogere kwantiteit, maar vooral een hogere kwaliteit van resources groter nut en tillen ze de samenleving als geheel naar een hoger plan. Op dezelfde manier tillen webresources van hogere kwaliteit het web naar een hoger plan.

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s